Vyhledávání

Klientská podpora: (+357) 22314160

FX & CFD OBCHODOVÁNÍ NESE VYSOKOU MÍRU RIZIKA

Teletrade News

Červen 2014 30

Forex grafy jednoduše

V průběhu let zavedli tradeři do praxe různé způsoby, které jim pomáhají předvídat pohyby finančních instrumentů.  Forex grafy jsou velmi užitečným obchodním nástrojem, který  umožňuje úspěšně provádět technickou i fundamentální analýzu.

Grafy umožňují traderům prohlížet si historická data týkající se cenových pohybů, určit trendy a identifikovat klíčové cenové body pro vstup do obchodu či pro jeho opuštění.

V tomto článku se podíváme na podstatu Forex grafů tak, abychom uměli číst jejich různé typy a uměli identifkovat trendové linie.

Co je to Forex graf?

Forex graf je grafické znázornění historických tržních pohybů v rámci daného časového rámce. Tradeři mají k dispozici různé typy grafů. Jejich cílem je pomáhat traderům vytvořit si přehled o trhu, zaručit lepší prognózování a rozpoznat tržní vzory a chování.

Forex grafy jsou ku prospěchu jak technickým, tak fundamentálním traderům. Technický trader se soustředí na skutečné příchozí události tím, že sleduje běžné vzory grafů, zatímco fundamentální trader se pokouší analyzovat vztahy mezi trendy rozpoznatelnými z grafů a makroekonomickými událostmi, jako jsou úrokové sazby, inflace, zaměstnanost, ekonomický růst a politická rizika.

Jaké jsou nejdůležitější typy grafů?

Čárový graf

Čárový graf je nejzákladnější typ grafů používaných ve Forex. Je tvořen spojením bodů, které představují uzavírací kurzy daného nástroje během časového rámce, pomocí souvislé čáry.  Tato forma grafu nabízí nejjednodušší způsob zaznamenání hladin rezistence a podpory (supportu). Čárový graf může dát traderovi poměrně dobrou představu o tom, kam se posunula cena finančního instrumentu během časového intervalu, protože poskytuje panoramatický přehled celkového trendu. Protože uzavírací ceny jsou často vnímány jako nejdůležitější ceny, které je třeba monitorovat, není těžké pochopit, proč se čárové grafy staly tak široce využívané.

 

Sloupcový graf

 

Sloupcový graf je ve světě Forex velmi oblíbený. Kromě uzavíracího kurzu ukazuje každý sloupec také otevírací kurz a nejvyšší a nejnižší cenu daného časového období, aby byla vidět intenzita pohybu. Sloupcový graf je tvořen sérií svislých čar, které představují každý datový bod. Vrchol svislé čáry zobrazuje nejvyšší cenu, za jakou se instrument během daného časového období obchodoval, a spodní čára zobrazuje cenu nejnižší.  Uzavírací a otevírací ceny jsou na svislé čáře představovány dvěma vodorovnými čárkami. Otevírací cena je zobrazena čárkou na levé straně svislé čáry, zatímco uzavírací cena je představována čárkou na pravé straně.

Obecně platí, že pokud je levá čárka (otevírací cena) níže než pravá čárka (uzavírací cena), pak bude sloupec vybarven černě, což pro daný instrument značí období vzestupu, a znamená to, že nabyl na ceně.  Naopak když je pravá čárka (uzavírací) níže než levá čárka (otvírací), značí to, že hodnota daného aktiva v daném časovém období klesla. Díváme-li se na denní graf / 15-minutový graf, každý sloupec značí období jednoho dne / 15 minut obchodní aktivity. Toto vizuální zobrazení cenové aktivity během určitého časového období poskytuje podrobné informace o cenových pohybech a používá se k určení trendů a vzorů.

 

Svíčkový graf

 

Svíčkové grafy se používají zhruba 300 let a během krátké doby přinášejí spoustu informací. Svíčkové grafy jsou podobné grafům sloupcovým a vyjadřují otevírací, uzavírací, nejvyšší a nejnižší ceny nástroje za vybrané časové období. Široká část svíce je nazývána „tělo“ a zobrazuje rozmezí mezi otevíracími a uzavíracími cenami daného obchodovacího období. Průhledné tělo značí, že dané obchodovací období bylo uzavřeno výše, než byla otevírací cena (růst cen). Plné tělo znamená, že toto časové období se uzavíralo níže, než byla otevírací cena (pokles cen).

 Těsně nad a pod reálným tělem jsou „stíny“. Tradeři je berou jako knoty svíce, které naznačují vrcholy a dna. Když je horní stín v  časovém období, kdy ceny poklesly, krátký, znamená to, že otevírací cena byla blíže dennímu vrcholu. Krátký horní stín v  časovém rámci, kdy došlo k růstu cen, znamená, že uzavírací cena byla blízko vrcholu. Tvary svíce se liší podle vztahu mezi denním maximem, minimem, otevíracím a uzavíracím kurzem.

 

Svíčkové grafy se používají k identifikaci toho, zda vstoupit do obchodu nebo z něj odejít.  Sledováním série svící můžete také vidět další zásadní koncept grafů: trend.

 

 

Co je to trend?

Trend je hlavní směr, ke kterému finanční instrument směřuje. Trendem cen je obvykle sled progresivně se pohybujících maxim a minim. Existují tři typy trendů: vzestupný trend (býčí trh), sestupný trend (medvědí trh) nebo boční trend. Vzestupný trend je charakterizován jako stále se zvyšující dna a vrcholy, sestupný trend je charakterizován jako stále klesající dna a vrcholy a boční trend nastává tehdy, když dochází jen k zanedbatelnému posunu nahoru nebo dolů.  

Spolu s těmito třemi typy trendů existují také tři délky trendů, které se týkají časového intervalu, ve kterém k trendu dochází. Doba trvání trendu může být kategorizována jako dlouhodobá, střednědobá nebo krátkodobá. Dlouhodobý trend se skládá z různých střednědobých trendů, přičemž krátkodobé trendy pak tvoří trendy střednědobé a dlouhodobé.               
 

Trendové linie se používají proto, aby traderům pomohly vizuálně poznat, kterým směrem se trend ubírá.  Dokud není trend přerušen, mohou tradeři logicky očekávat, že tento trend bude pokračovat. Trendové linie mohou být také používány pro identifikaci změn trendu. Změna trendu nastává, když každý následující vrchol nebo dno spadne pod, nebo se vyšplhá nad předchozí bod trendu.

Nakreslení trendové linie je jednoduše nakreslení přímé čáry, která spojuje dva nebo více extrémní vrcholy nebo dna, které sledují obecný trend. Vzestupná trendová linie je čára spojující dna vzestupného trendu. Toto bude indikovat hladinu podpory (supportu), kde má cena při pohybu dolů tendenci najít podporu. To znamená, že cena se od této úrovně pravděpodobně odrazí, spíš než aby ji prolomila.  Sestupná trendová linie naopak spojuje vrcholy sestupného trendu. Toto bude určovat, kdy má cena při svém růstu tendenci najít odpor (rezistenci). To podobně znamená, že cena se od této úrovně nejspíše odrazí, spíš než aby ji prolomila. 

 

Abyste mohli vytvořit úspěšnou Forex obchodní strategii a na finančních trzích neustále vydělávat, je nezbytně nutné, abyste uměli číst grafy a identifikovat trendy.

K maximalizaci přizpůsobení našich stránek vašim potřebám využívá společnost TeleTrade na svých stránkách cookies. Pokračováním v procházení našeho webu nám udělujete s používáním cookies souhlas. Pokud s použitím nesouhlasíte, můžete kdykoli změnit nastavení svého prohlížeče. Více informací.

 • © 2011-2018 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

  TeleTrade-DJ International Consulting Ltd je registrována a sledována v souladu s EEA všech členských státech EU, provozuje v souladu s trhy finančních nástrojů (MiFID). Podívejte se prosím na následující odkaz pro další informace o naší registraci v ČR: Česká národní banka.

  TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd je registrována jako kyperská investiční společnost (CIF) pod registračním číslem HE272810 a je držitelem licence od Kyperské komise pro cenné papíry (CySEC) číslo 158/11.

  Společnost působí v souladu se Směrnicí o trzích finančních instrumentů (MiFID).

 • Informace na této webové stránce mají pouze informativní charakter. Všechny poskytované služby a informace jsme získali ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé. Společnost TeleTrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") a/nebo třetí strany poskytující informace poskytují služby a informace bez jakékoliv záruky. Použitím těchto informací a služeb souhlasíte s tím, že společnost TeleTrade neponese za žádných okolností odpovědnost, úplnou nebo částečnou, za jakékoliv ztráty nebo škody jakékoliv osoby nebo jakéhokoliv subjektu, které byly způsobeny takovými informacemi a službami.

 • TeleTrade spolupracuje se společností SafeCharge Limited, která je licencovaná instituce pro elektronický převod peněz a je regulována centrální bankou Kypru. Současně je hlavním členem MasterCard Europe a Visa Europe. Spolupracujeme také se společností Moneybookers, a Neteller, které nabízejí e-peněženky, které jsou schválené a regulované úřadem pro finanční dohled (FCA).

  Přečtěte si, prosím, naše kompletní Podmínky.

 • Pro maximalizaci pohodlí návštěvníků webových stránek společnost TeleTrade používá. Pokud budete pokračovat v prohlížení těchto stránek, souhlasíte s naším používáním cookies. Pokud nesouhlasíte, můžete kdykoliv změnit nastavení vašeho prohlížeče. Více informací

  TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd v současné době neposkytuje své služby obyvatelům nebo státním příslušníkům USA.

Spojte se s námi
Sociální sítě
On-line
konzultant
Žádost o
zpětné volání
Nahoře