Vyhledávání

Klientská podpora: (+357) 22314160

FX & CFD OBCHODOVÁNÍ NESE VYSOKOU MÍRU RIZIKA

Teletrade News

Červenec 2014 22

Fundamenty Forexu a tržní prognóza

Fundamentální analýza se zabývá studiem ekonomiky země za účelem posouzení jejích dopadů na hodnotu měny této země. Když ekonomika roste, národní měna získává na hodnotě, a když oslabuje, měna hodnotu ztrácí.

Pochopení vzájemného vztahu mezi dvěma různými měnami, který odráží vazby mezi těmito dvěma zeměmi, umožní traderovi rozhodnout, zda se měnový pár bude pohybovat nejspíše nahoru nebo dolů.

Fundamentální analýza

Forex tradeři zkoumají hlavní základní prvky, které mají vliv na ekonomiku země.  Aby mohli předvídat tržní trendy a pohyby cen, sledují politiky vlády a centrální banky, ekonomické ukazatele, ale také sociální otázky a environmentální faktory, které mají potenciál odstartovat velké cenové fluktuace. Od úrokových měr a rozhodnutí centrálních bank, až po živelní pohromy, základní prvky jsou dynamickou směsicí výrazných politik a nepředvídatelných událostí.

Tak se podívejme na nejvýznamnější prvky této různorodé směsi, abychom porozuměli, co žene měnu nahoru nebo dolů.

Politické události

Nejvýznamnějšími politickými událostmi, které mohou mít ohromný dopad na národní měnu, jsou volby. Volby mohou být tradery považovány za situaci naznačující politickou nestabilitu, která často způsobuje vysokou volatilitu měny. Tradeři obvykle sledují předvolební průzkumy, aby odtušili, co se očekává. Pokud pravděpodobně dojde ke změně vlády, může to znamenat, že budou představeny a zavedeny nové fiskální nebo monetární politiky, přičemž toto se pro hodnotu dané měny může stát mocnou hybnou silou.

Existují však i případy náhlých voleb. Ať k nim dojde v důsledku vyslovení nedůvěry vládě, krize ve státním aparátu či v důsledku korupčního skandálu, nesou s sebou možnost, že by mohly vyvolat zmatek na devizovém trhu. Nenadálé volby mohou také vést ke společenským nepokojům a dramatickým změnám. Události takového charakteru zasáhnou samotnou podstatu národa, čímž způsobí vysokou nestabilitu v politickém systému, ekonomickou nejistotu a případnou ztrátu ratingu.

Jakákoliv neobvyklá, nestabilní situace v politické struktuře země může potlačit případné pozitivní výsledky vlády a místní měna může podlehnout obrovskému prodejnímu tlaku. V dlouhodobém horizontu se běžně očekává, že se takovýto zmatek zklidní, přičemž měna může zůstat blízko úrovně, která odráží ekonomické výhledy dané země.

Monetární politika a ekonomické údaje

Co se týká fundamentální analýzy měny, jedním z nejvýznamnějších faktorů, které je třeba brát v úvahu, je monetární politika, kterou přijme národní centrální banka. Centrální banka působí jako monetární autorita, jejímž hlavním cílem je udržovat v zemi cenovou stabilitu. Centrální banka provádí monetární politiku za účelem kontroly peněžní zásoby, dostupnosti peněz a ceny peněz. Kromě toho usiluje o dosažení rovnováhy mezi mírou inflace a ekonomickým růstem.

Monetární politika reguluje součinnost mezi úrokovými měrami a celkovou peněžní zásobou v ekonomice. Úroková míra poukazuje na výpůjční náklady komerčních bank. Tyto náklady určují objem půjček; čím vyšší úroková míra, tím více jsou banky od vypůjčování odrazovány, a vypůjčování se stává dražší. V důsledku toho se také zdraží spotřebitelské úvěry a spotřebitelé si budou půjčovat méně, takže dojde ke snížení národní peněžní zásoby. Vyšší úrokové míry budou mít za následek nižší míry inflace, čímž měna dané země stoupne na hodnotě. V opačném případě, pokud se centrální banka rozhodne snížit úrokovou sazbu, pak se peněžní zásoba zvýší a inflace vzroste, spolu s odpovídajícím poklesem národní měny.

V případě, že se peněžní zásoba zvýší příliš rychle a narazí na vysokou úroveň, bude to značit vysokou míru inflace, což je škodlivým faktorem pro ekonomiku i měnu. Vysoká inflace ochromuje kupní sílu místní měny, protože za jednu jednotku měny se dá koupit méně zboží a služeb. Na druhou stranu, pokud by se peněžní zásoba přílišně snížila, vedlo by to k deflaci a mohlo by to také zpomalit ekonomický růst.

Když centrální banka při svém měsíčním zasedání oznámí zvýšení sazeb, tradeři očekávají, že národní měna nabyde na hodnotě a tudíž v očekávání vzestupu otevřou dlouhou pozici (koupit). V případě, že centrální banka úrokové sazby sníží, budou tradeři očekávat, že cena dané měny začne padat, a tak otevřou krátkou pozici (prodat).

Kromě úrokových sazeb a inflace existují další významné ekonomické údaje, které přímo ovlivňují ekonomiku země a tudíž i její měnu, jako např. hrubý domácí produkt (HDP), míra nezaměstnanosti a celkový stav na trhu práce, aktivita a sebedůvěra spotřebitelů, či obchodní bilance.

Faktory vyšší moci

Mezi faktory vyšší moci mohou spadat živelní pohromy, jaderné katastrofy, teroristické činy nebo války a pro hodnotu dotčené měny přináší vždy katastrofické důsledky. Katastrofy takovéto velikosti mohou vážně poškodit morálku spotřebitelů a infrastrukturu země, z čehož plyne trhlina ve výrobě, která by mohla přinést obrovské finanční ztráty.

Uveďme příklad zemětřesení v Japonsku a na Novém Zélandě. Měny nejprve díky škodám na ekonomice oslabily. Poté získaly na síle díky penězům, které do těchto zemí přišly ze zahraničí jako finanční prostředky na opravy. Následně měny opět poklesly díky krokům, které podnikly centrální banky za účelem poskytnutí dalších finančních prostředků a snížení úrokových sazeb, což nepříznivě ovlivnilo hodnotu národních měn. 
 

Podobně jako je tomu u živelních pohrom, dopady války na ekonomiku jsou téměř vždy širokosáhlé.  Zničená infrastruktura brání krátkodobé ekonomické aktivitě země, což by mohlo její vládu stát miliardy, přičemž většinu těchto finančních prostředků je třeba si vypůjčit. Ekonomiku zbídačenou válkou je obvykle potřeba zotavit pomocí levného kapitálu, který pochází z nižších úrokových sazeb. Toto nevyhnutelně vede k devalvaci místní měny.

Tip pro tradery:

Žádná z těchto situací by neměla být považována za obchodní příležitost. Naopak je prozíravé je považovat za varovné signály. Řekněme, že vaše technická analýza vám dává velice silné signály o americkém dolaru, ale vy víte, že zítra jsou v USA volby, nebo že FED má vydat aktuální rozhodnutí o úrokové sazbě, nebo jste prostě četli, že Floridu pustoší velký hurikán. V takovém případě byste rozhodně neměli zadávat takovýto požadavek na obchodování, protože by ve skutečnosti mohl skončit ztrátou. Přece jenom musíte mít vždy na paměti, že proražení trendové křivky je ve skutečnosti způsobeno základními faktory.

 

K maximalizaci přizpůsobení našich stránek vašim potřebám využívá společnost TeleTrade na svých stránkách cookies. Pokračováním v procházení našeho webu nám udělujete s používáním cookies souhlas. Pokud s použitím nesouhlasíte, můžete kdykoli změnit nastavení svého prohlížeče. Více informací.

 • © 2011-2018 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

  TeleTrade-DJ International Consulting Ltd je registrována a sledována v souladu s EEA všech členských státech EU, provozuje v souladu s trhy finančních nástrojů (MiFID). Podívejte se prosím na následující odkaz pro další informace o naší registraci v ČR: Česká národní banka.

  TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd je registrována jako kyperská investiční společnost (CIF) pod registračním číslem HE272810 a je držitelem licence od Kyperské komise pro cenné papíry (CySEC) číslo 158/11.

  Společnost působí v souladu se Směrnicí o trzích finančních instrumentů (MiFID).

 • Informace na této webové stránce mají pouze informativní charakter. Všechny poskytované služby a informace jsme získali ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé. Společnost TeleTrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") a/nebo třetí strany poskytující informace poskytují služby a informace bez jakékoliv záruky. Použitím těchto informací a služeb souhlasíte s tím, že společnost TeleTrade neponese za žádných okolností odpovědnost, úplnou nebo částečnou, za jakékoliv ztráty nebo škody jakékoliv osoby nebo jakéhokoliv subjektu, které byly způsobeny takovými informacemi a službami.

 • TeleTrade spolupracuje se společností SafeCharge Limited, která je licencovaná instituce pro elektronický převod peněz a je regulována centrální bankou Kypru. Současně je hlavním členem MasterCard Europe a Visa Europe. Spolupracujeme také se společností Moneybookers, a Neteller, které nabízejí e-peněženky, které jsou schválené a regulované úřadem pro finanční dohled (FCA).

  Přečtěte si, prosím, naše kompletní Podmínky.

 • Pro maximalizaci pohodlí návštěvníků webových stránek společnost TeleTrade používá. Pokud budete pokračovat v prohlížení těchto stránek, souhlasíte s naším používáním cookies. Pokud nesouhlasíte, můžete kdykoliv změnit nastavení vašeho prohlížeče. Více informací

  TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd v současné době neposkytuje své služby obyvatelům nebo státním příslušníkům USA.

Spojte se s námi
Sociální sítě
On-line
konzultant
Žádost o
zpětné volání
Nahoře