Vyhledávání

Klientská podpora: (+357) 22314160

FX & CFD OBCHODOVÁNÍ NESE VYSOKOU MÍRU RIZIKA

Teletrade News

Prosinec 2014 16

Základy obrazců předpovídajících pokračování trendu, které fungují

The ABCs of Continuation Patterns That Work - TeleTrade Vědět, jak používat grafické obrazce, je pro obchodníka zcela zásadní. Zde se podíváme na některé z těch nejoblíbenějších – obrazce předpovídající pokračování trendu. Obrazce předpovídající pokračování trendu značí, že po dokončení obrazce bude trend pravděpodobně pokračovat. Formují se uprostřed trendu a představují různě dlouhou délku pauzy cenového pohybu. Obrazec předpovídající pokračování trendu je považován za dokončený, jakmile je formace vytvarována, vymaní se z obrazce a pokračuje v předchozím trendu. Nejoblíbenější obrazce předpovídající pokračování trendu zahrnují kromě trojúhelníků také vlajky, praporky, obdélníky a formace šálku s ouškem.

Pojďme se rovnou o těchto efektivních obrazcích předpovídajících pokračování trendu a o tom, jak je používat, dozvědět něco více:

Vlajky a praporky

Vlajka a praporek jsou dva obrazce předpovídající pokračování trendu, které se navzájem velmi podobají a liší se pouze ve svém tvaru během období konsolidace. Tyto obrazce lze vidět, když dojde k silné, prudké cenové akci, po které následuje pohyb do strany. Formace jsou dokončeny, když dojde ke skutečnému proražení ve stejném směru, v jakém byl výchozí trend. Následující pohyb bude obdobně prudký pohyb ve stejném směru, jako tomu bylo u předešlého prudkého pohybu.

Vlajky a praporky jsou obvykle krátkodobé obrazce, které lze vidět často. Indikují konsolidaci na trhu a naznačují, že předchozí trend je silný. V době formace pokračuje většina investorů v držení svých pozic a nejsou zde téměř žádné odchody, což je skutečnost, která vybízí více investorů k tomu, aby se přidali ve směru předchozího trendu.

Vlajka

Vlajková formace je obdélníkového tvaru, který je tvořen dvěma rovnoběžnými trendovými liniemi, které působí jako linie podpory a odporu. Představuje to krátký kanál, kde se trendové linie svažují v opačném směru, než jak tomu bylo u předchozího trendu. Proto, pokud šel počáteční pohyb nahoru, měla by se vlajka svažovat dolů. Během formování vlajky se objem obvykle snižuje. Obchodní signál vzniká tehdy, když cena prorazí linii podpory nebo odporu, přičemž trend pokračuje v přechozím směru. Po proražení mohou investoři zaznamenat zvýšení objemu.

The ABCs of Continuation Patterns That Work - Teletrade

1: Bod vstupu pro prodej

2: Hranice pro vybrání zisku

3: Hranice pro zastavení ztrát

H1 je stejné jako H2

Praporek

Praporek má stejné rysy s vlajkou, kdy formaci předchází silný pohyb. Hlavní rozdíl mezi nimi je v jejich struktuře, protože trendové linie praporku se sbíhají a vytváří malý trojúhelník, zatímco trendové linie vlajek jsou rovnoběžné. Kromě toho se praporky formují za kratší dobu než vlajky. Svažující se trendové linie praporku jsou ve srovnání s liniemi předchozího trendu obvykle v opačném směru a při proražení se objem zvyšuje.

The ABCs of Continuation Patterns That Work - Teletrade

1. Výška obrazce

2. Oblast proražení

3. Vzdálenost od vstupu pro nastavení velikosti zisku

4: Vstup na prodej

5: Hranice pro vybrání zisku

6: Hranice pro zastavení ztrát

U obou formací platí, že poté, co dojde ke skutečnému proražení, nastane ihned cenová akce, a je zde jenom málo „throwbacků“ nebo „pullbacků“. U vzestupného trendu se cíl profitu stanovuje výpočtem vzdálenosti od počátku prudkého pohybu po první bod zvratu a promítnutím této vzdálenosti od bodu proražení nahoru. Když cena prolomí linii odporu, musí být otevřena Buy pozice. Stop/Loss může být stanoven ihned pod linií podpory.

Obdobně se pak cíl u sestupného trendu určuje změřením vzdálenosti od počátku prudkého pohybu po první bod zvratu a jejím promítnutím od bodu zvratu směrem dolů. Když cena pronikne skrz linii podpory, musí být otevřena Sell(prodej) pozice. Stop/Loss může být stanoven ihned nad linií odporu.

Obdélníky

Obdélníky se utvoří, když se cena pohybuje mezi dvěma rovnoběžnými liniemi, které působí jako úrovně podpory a odporu. Aby mohlo dojít k vytvoření obdélníku, musí cena alespoň dvakrát dosáhnout jak linie podpory, tak linie odporu. Toto odlišuje obdélníky od formací dvojitý vrchol a dvojité dno, které požadují výskyt pouze tří cenových zvratů. Formace může být mírně nakloněna nahoru nebo dolů, ale tyto dvě linie jsou vždy rovnoběžné, a tak se jeví jako horizontální kanály. Formace je kompletní, když dojde k proražení v souladu s výchozím trendem. Obdélníky představují nerozhodnost traderů, a proto je velmi důležité sledovat směr proražení.

Cena se nemusí vždy dotknout linií podpory a odporu; namísto toho dochází k tvorbě deficitů. Deficity mohou někdy naznačovat, jaký by mohl být směr skutečného proražení. Obdélníky by mohly také vést k falešným proražením, ke kterým většinou dochází v opačném směru, než jaký je směr skutečného průlomu. Existují dva typy obdélníků: medvědí a býčí obdélníky.

Medvědí obdélník

Medvědí obdélník vznikne, když je před obrazcem sestupný trend. Cena po určitou dobu uvnitř formace konsoliduje, poté znovu pokračuje sestupný trend. Ke konsolidaci dochází pravděpodobně proto, že řada prodávajících uzamkne své zisky, zatímco jiní čekají na to, až dojde k malým pullbackům, aby mohli vstoupit na trh.

The ABCs of Continuation Patterns That Work - Teletrade

1. Linie odporu

2. Linie podpory

3. Oblast proražení

4. Hranice vstupu na prodej

5. Hranice pro vybrání zisku

6. Hranice pro zastavení ztrát

Býčí obdélník

Býčí obdélník se objeví, když byl před vznikem formace cenový trend vzestupný. Cena po určitou dobu konsoliduje a poté pokračuje vzestupný trend. Konsolidace se objevuje, když část kupujících uzamyká své zisky, zatímco jiní hráči čekají na to, než dojde k malým throwbackům, aby otevřeli své pozice.

The ABCs of Continuation Patterns That Work - Teletrade

1. Linie odporu

2. Linie podpory

3. Oblast proražení

4. Hranice vstupu na prodej

5. Hranice pro vybrání zisku

6. Hranice pro zastavení ztrát

Šálek s ouškem

Formace šálek s ouškem vypadá jako čajový šálek. Jedná se o býčí formaci, které předchází vzestupný pohyb, který se zastaví a po delší dobu se obchoduje níže bez jasného trendu. Pak se cena pohne zpět nahoru, směrem k maximům předchozího vzestupného trendu. Poté, než se posune výše a pokračuje výchozí vzestupný trend, učiní menší pohyb dolů.

První část vzoru, což je šálek, se zaobluje směrem dolů, a druhá část – ouško – dělá mírný posun směrem dolů. V oušku je nízký objem obchodování. Když se cena pokouší testovat stará maxima, naráží na prodejní tlak obchodníků, kteří koupili za staré maximum nebo v jeho blízkosti. Prodejní tlak tlačí cenu bokem, s inklinací směrem k sestupnému trendu, a poté jde cena nahoru.

Zde jsou některé tipy, které vám pomohou identifikovat formaci šálek a ouško a posoudit potenciální obchodní signál. Prvním z nich je délka. Šálek s delším dnem, který se více podobá tvaru písmene „U“, obecně vysílá silnější signál. Je třeba se vyhnout šálkům se strmým dnem ve tvaru písmene „V“. Obchodník by měl navíc věnovat pozornost hloubce tvarů. Ouška i šálky by neměly být příliš hluboké. Ouška by se v podstatě měla formovat v horní polovině šálku.

Dalším ukazatelem je objem. Objem by měl slábnout při poklesu a zůstávat níže, než je průměr na dně šálku. Poté, když se cena začne pohybovat zpět nahoru, aby vyzkoušela stará maxima, by měl zesílit. Poslední věc, kterou je třeba brát v úvahu, je nové vyzkoušení starých maxim. Nové vyzkoušení nemusí dosáhnout starého maxima. Nicméně čím je vrch ouška od maxim dále, tím významnější musí být prolomení.

The ABCs of Continuation Patterns That Work - Teletrade

1. Hranice pro vstup na Prodej (BUY)

2. Hranice pro vybrání zisku

3. Hranice pro zastavení ztrát

4. Vzdálenost ode dna po bod zvratu

5. Stejné jako vzdálenost číslo 4

Signál k otevření obchodu je dán po skutečném prolomení nad linii odporu ouška, které je formováno vrcholy šálku. Po prolomení by zde měl být značný nárůst objemu. Cíl profitu může být stanoven výpočtem vzdálenosti ode dna šálku po bod zvratu a jeho promítnutím směrem nahoru. Stop/Loss může být nastaven ihned pod spodní hranicí ouška.

Shrnutí…

Obrazce předpovídající pokračování trendu poskytují určitou argumentaci ohledně budoucího pohybu cen. Nacházejí se uprostřed trendu a signalizují pokračování trendu, jakmile je obrazec dokončen. Když investor ví, jak tyto obrazce identifikovat a používat, může mu to pomoci činit kvalifikovaná obchodní rozhodnutí a dosahovat značných zisků.

K maximalizaci přizpůsobení našich stránek vašim potřebám využívá společnost TeleTrade na svých stránkách cookies. Pokračováním v procházení našeho webu nám udělujete s používáním cookies souhlas. Pokud s použitím nesouhlasíte, můžete kdykoli změnit nastavení svého prohlížeče. Více informací.

 • © 2011-2018 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

  TeleTrade-DJ International Consulting Ltd je registrována a sledována v souladu s EEA všech členských státech EU, provozuje v souladu s trhy finančních nástrojů (MiFID). Podívejte se prosím na následující odkaz pro další informace o naší registraci v ČR: Česká národní banka.

  TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd je registrována jako kyperská investiční společnost (CIF) pod registračním číslem HE272810 a je držitelem licence od Kyperské komise pro cenné papíry (CySEC) číslo 158/11.

  Společnost působí v souladu se Směrnicí o trzích finančních instrumentů (MiFID).

 • Informace na této webové stránce mají pouze informativní charakter. Všechny poskytované služby a informace jsme získali ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé. Společnost TeleTrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") a/nebo třetí strany poskytující informace poskytují služby a informace bez jakékoliv záruky. Použitím těchto informací a služeb souhlasíte s tím, že společnost TeleTrade neponese za žádných okolností odpovědnost, úplnou nebo částečnou, za jakékoliv ztráty nebo škody jakékoliv osoby nebo jakéhokoliv subjektu, které byly způsobeny takovými informacemi a službami.

 • TeleTrade spolupracuje se společností SafeCharge Limited, která je licencovaná instituce pro elektronický převod peněz a je regulována centrální bankou Kypru. Současně je hlavním členem MasterCard Europe a Visa Europe. Spolupracujeme také se společností Moneybookers, a Neteller, které nabízejí e-peněženky, které jsou schválené a regulované úřadem pro finanční dohled (FCA).

  Přečtěte si, prosím, naše kompletní Podmínky.

 • Pro maximalizaci pohodlí návštěvníků webových stránek společnost TeleTrade používá. Pokud budete pokračovat v prohlížení těchto stránek, souhlasíte s naším používáním cookies. Pokud nesouhlasíte, můžete kdykoliv změnit nastavení vašeho prohlížeče. Více informací

  TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd v současné době neposkytuje své služby obyvatelům nebo státním příslušníkům USA.

Spojte se s námi
Sociální sítě
On-line
konzultant
Žádost o
zpětné volání
Nahoře