Vyhledávání

Klientská podpora: (+357) 22314160

FX & CFD OBCHODOVÁNÍ NESE VYSOKOU MÍRU RIZIKA

Služby

Požadavek zpoždění

Chápu a přijmím Zásady ochrany osobních údajů a souhlasím s tím, aby mé jméno a kontaktní údaje, které mají být zpracovány, byly společnosti TeleTrade a zvyklí mě kontaktovat

Obchodní účet na Forexu

Na finančních trzích může vydělat kdokoliv. Společnost TeleTrade nabízí ty nejkomfortnější a nejvýhodnější podmínky těm, kteří mají zájem o zhodnocení svého kapitálu.

Než začněte obchodovat, je třeba otevřít účet v sekci pro přihlášení klienta. Na tomto účtu pak můžete provádět obchodní transakce.

Zvolte si částku, kterou si chcete na účet uložit, vyberte si typ účtu a finanční instrumenty k obchodování.
 • Typ správy účtů

  Samostatné obchodování a synchronní obchodování. Po zvážení výhod jednotlivých variant si zvolte jednu z nich. Automaticky kopírujte obchody úspěšných traderů a vydělávejte stejně jako oni. Obchodujte na vlastní pěst a vydělávejte ještě víc!

 • Počáteční kapitál

  Zhodnoťte své investice v maximální míře! Velikost vašeho účtu je důležitá: počáteční kapitál je základem pro budoucí zisky. V závislosti na výši počáteční částky se váš účet může stát jedním ze tří typů VIP účtů. Samostatné obchodování

 • Obchodní instrumenty

  Klientům společnosti TeleTrade jsou k dispozici ty nejziskovější instrumenty: měny (Forex instrumenty), CFD na akcie, CFD na futures, CFD na kovy, CFD na měny.

Samostatné
obchodování

Vyzkoušejte si to sami: Otevřete si obchodní účet, vložte na něj peněžní prostředky, stáhněte si náš obchodní terminál a začněte obchodovat.

TeleTrade
Invest

Důvěřujte zkušenostem: Volbou této varianty správy účtu můžete vydělat vždy a navíc jste osvobozeni odnutnosti rozhodovat o každé transakci. Kopírujte strategii zkušených obchodníků pomocí automatického režimu při zachování absolutní kontroly nad vlastními penězi.

Minimize
 • TestTest
 • StandardStandard
 • ProfesionálProfesionál
 • VIP GoldVIP Gold
 • VIP PlatinumVIP Platinum
Testovací účet

Vybudujte si skutečné obchodní dovednosti, a to bez riskování vlastních peněz! Bude vám nabídnut testovací účet s vkladem 50 000 USD.

Standardní účet

Výše částky uložené na vašem účtu činí 2 000 USD a více.

Všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny vaše obchodní operace.

Účet Profesionál

Částka na vašem účtu činí 50 000 USD a více.

Special terms and conditions apply to your trading operations.

Účet VIP Gold

Výše částky uložené na vašem účtu činí 100 000 USD a více.

Pro váš účet platí zvláštní podmínky a oprávnění.

Účet VIP Platinum

Částka na vašem účtu činí 500 000 USD dolarů a více.

Pro váš účet platí zvláštní podmínky a oprávnění.

Minimize
Služba Profesionální účet od 50.000 na účtu VIP účet GOLD od 100 000 VIP účet PLATINUM od 500 000
Osobní poradce

V pracovní době

5 dní v týdnu

Od 9:00 do 21:00

Celý den

7 dní v týdnu (s výjimkou deklarovaných státních svátků a dnů pracovního klidu bank)

Celý den

7 dní v týdnu (s výjimkou deklarovaných státních svátků a dnů pracovního klidu bank)

Profesionální účet – pracovní doba (5 dní v týdnu od 9:00 do 21:00). VIP GOLD a VIP PLATINUM – v kteroukoli denní dobu, 7 dní v týdnu (s výjimkou deklarovaných státních svátků a dnů pracovního klidu bank)

OSOBNÍ PORADCE

Osobní poradce je váš osobní asistent a konzultant, který je dobře obeznámen s nuancemi finančních trhů.

Jedná se o špičkového specialistu, který je schopen řešit nejen potíže technického rázu, ale i zprostředkovávat rychlé výběry/vklady, konzultovat s vámi širokou škálu produktů a služeb společnosti TeleTrade.

K dispozici je vám i náš tým technické podpory, který rád pomůže každému klientovi 24 hodin denně, 5 dní v týdnu. Osobní poradce je však schopen řešit mnohem širší spektrum dotazů a požadavků.

Roční výnos s měsíční výplatou

Roční výnos ve výši 24 % p. a. za speciálních zvýhodněných podmínek

Roční výnos ve výši 26 % p. a. za speciálních zvýhodněných podmínek

Roční výnos ve výši 28 % p. a. za speciálních zvýhodněných podmínek

 • Společnost TeleTrade nabízí všem klientům (nejen VIP klientům) možnost zapojit se do programu Roční výnos 24 %, který je založen na výnosu 24 % ročně s měsíčním výplatou. VIP klientům s vyšším typem účtu jsou pak poskytovány další benefity navíc.
 • Klienti VIP GOLD či VIP PLATINUM získávají ještě vyšší roční výnos – 26 % nebo 28 % – založený na stejných speciálních podmínkách
 • Měsíční částka odměny se připisuje vždy na začátku následujícího kalendářního měsíce. VIP klienti s účtem Profesional obdrží roční výnos 24 % (2 % za každý měsíc), zatímco VIP GOLD klienti získávají roční výnos 26 % (2,16 % za měsíc) a klienti VIP PLATINUM získávají roční výnos 28 % (2,33 % za měsíc).
 • Odměny jsou připisovány na účty VIP klientů za všechny měsíce, ve kterých nedošlo k žádným výběrům. Podmínkou pro využívání této odměny je aktivní činnost na obchodním účtu. K výplatě měsíční odměny je třeba, aby výše zobchodovaných lotů za každý měsíc nebyla nižší, než výše finančních prostředků na začátku měsíce v poměru 1 lot na 1 000 USD. Příklad: 100 lotů na 100 000 USD na začátku měsíce, 150 lotů na 150 000 USD atd. Přípustné finanční instrumenty k odpracování požadovaných lotů zahrnují pouze instrumenty Forex a CFD na kovy.
  Odpracované pozice musí splňovat následující požadavky:
  • otevřená pozice musí být držena nejméně 2 minuty (120 sekund);
  • rozdíl mezi otevírací a zavírací cenou pozice musí být alespoň 0,05 % z otevírací ceny (to odpovídá cca. 0,0005 pipu na EUR/USD).
 • Vezměte prosím na vědomí, že v případě, že na účtu existují jiné typy obchodních benefitů nebo odměn pod různými programy TeleTrade, pak je celkové množství platných benfitů automaticky zahrnuto do výše finančních prostředků na začátku měsíce. Z tohoto důvodu je požadované množství zobchodovaných lotů založeno na celkové výši finančních prostředků na začátku daného měsíce, přičemž jsou do této výše zahrnuty i benefity. Ve výše uvedeném příkladu je třeba výši finančních prostředků brát jako celkovou výši. Disponuje-li klient kmenovým kapitálem 100 000 USD včetně současných zisků nebo ztrát za všechny pozice a dalšími 10 000 USD za benefity, pak je celková výše finančních prostředků na jeho účtu 110 000 USD. K získání Ročního výnosu na začátku dalšího měsíce pak klient musí zobchodovat alespoň 110 lotů.
 • Jakékoli ostatní benefity získané klientem nejsou zahrnuty do základní částky, od které se odvíjí Roční výnos.
 • Základní částka pro připsání benefitu Roční výnos (na měsíční bázi) se rovná celkové výši základního kapitálu klienta na konci měsíce po odečtení prostředků vložených na účet v průběhu tohoto měsíce. Jinými slovy – benefit Roční výnos se nevztahuje na nově vložené prostředky v průběhu daného měsíce. Roční výnos se však vztahuje na zisk v průběhu daného měsíce, včetně zisku v rámci neúplného měsíčního období.
 • Řekněme, že na základě stejného příkladu a při zohlednění výsledků otevřených i uzavřených obchodů, jakož i benefitů, je na konci měsíce celková výše finančních prostředků na účtu 160 000 USD. 20 000 USD z této částky činí zisk, který klient v daném měsíci obdržel, a 40 000 činí dodatečné prostředky, které klient ve stejném období na účet vložil. Za předpokladu, že klient za daný měsíc odpracoval více než 110 lotů, obdrží na začátku měsíce 2 % ze 120 000 USD, tedy 2 400 USD. Částka 40 000 USD uložená v průběhu měsíce není započítána do výpočtu měsíční výplaty Ročního výnosu. Benefit Roční výnos je vypočítán na základě klientova kapitálu v hodnotě 100 000 USD a 20 000 USD zisku, který klient v daném měsíci obdržel.
 • Pokud má VIP klient více obchodních účtů, pak jsou kalkulace i výplaty benefitů provedeny pro každý účet zvlášť.

Tyto zvláštní podmínky platí pro všechny VIP klienty.

Pro bližší informace ohledně výplat garantovaného úroku se obraťte na správce svého účtu.

*podléhá Smluvním podmínkám

Snížené spready a swapy v podobě poplatků (ve prospěch klienta) za každou transakci

Společnost TeleTrade vrací svým klientům část nákladů za obchodní transakce uzavřené během měsíčního zúčtovacího období.

Procento návratnosti 10% Procento návratnosti 13%
Procento návratnosti 15%

Cash-back na obchodní účet

Společnost TeleTrade vrací svým klientům část nákladů za obchodní transakce uzavřené během měsíčního zúčtovacího období. Velikost navracených prostředků závisí na VIP statusu klienta a je vypočítána na základě hodnoty spreadu v době uzavření pozice a z provize zaplacené klientem za provedení transakce. Maximální výše je však 10 USD za lot. Vrácené prostředky budou převedeny na obchodní účet klienta vždy na začátku měsíce, nejpozději však do 5. dne měsíce následujícího po vyúčtování.

Podmínky:

 • Na začátku a konci zúčtovacího měsíce i k datu převodu vracené částky účet musí splňovat podmínky VIP statusu.
 • V průběhu zúčtovacího měsíce nedošlo k výběru peněžních prostředků z účtu.
 • Do výpočtu jsou zahrnuty pouze uzavřené pozice na instrumentech Forex nebo CFD na kovy. Transakce musí být v souladu s následujícími podmínkami:
  • Pozice musí být otevřena alespoň 2 minuty (120 sekund);
  • Rozdíl mezi otevírací a zavírací cenou obchodní transakce nesmí být menší než 0,05 % z otevírací ceny (což odpovídá 0,0005 pipu na EUR/USD)

Příklad výpočtu vracené částky podle uzavřených pozic:

Klient za poslední měsíc uzavřel obchod na EUR/USD o objemu 10 lotů.

Spread byl v momentě zavření pozice 0,6 pipu, tedy 60 dolarů při objemu 10 lotů na EUR/USD.

Poplatek za otevření této transakce činil 80 USD.

Z této transakce má klient na začátku příštího měsíce nárok na vrácení částky rovnající se 13 % ze 140 USD, tedy 18,2 USD.

Úhrada záporných Rollover

Společnost kompenzuje nahromaděné záporné Rollover za obchodní pozice uzavřené v předchozím měsíci.

Úhrada záporných Rollover

Společnost TeleTrade kompenzuje svým klientům s VIP statusem 20 % z kumulovaných záporných swapů z transakcí uzavřených v průběhu předchozího zúčtovacího měsíce. Kompenzace se vypočítá na obchodním účtu klienta na začátku každého měsíce, nejpozději však do 5. dne měsíce následujícího po zúčtovacím měsíci.

Podmínky úhrady:

 • Výpočet zahrnuje pouze uzavřené pozice na nástrojích: Forex, CFD a kovy.
 • Na začátku a na konci měsíčního období, jakož i ke dni proplacení úhrady, klient musí splňovat podmínky VIP statusu.
«Zelená linka» – speciální servisní linka pro VIP transakce

Speciální telefonní linka (samostatné číslo pro VIP klienty)

Vklady bez transakčních poplatků

Naše společnost během převodu peněžních prostředků na vaše účty kompenzuje transakční poplatky bank či platebních systémů – obraťte se na svého správce účtu

Doplnění vkladu (až 20 % z celkového vkladu na účtu)

Rychlé doplnění vkladu od naší společnosti ve formě bezúročné zálohy s dobou splatnosti až 2 týdny

Potřeba rychlého vkladu může kupříkladu vzniknout, když si klient přeje otevřít objemný obchod či udržet otevřenou pozici. Rozhodnutí naší společnosti o vyplacení zálohy s cílem udržení otevřené pozice je na finančním oddělení TeleTrade a je řešeno individuálně, případ od případu.

Dále je vám k dispozici jeden z odborníků naší zákaznické podpory, a to v jedné z našich poboček, které se nachází ve více než 200 městech a 30 zemích světa. Budete-li to potřebovat, bude vám poskytnut počítač a vysokorychlostní připojení k internetu či Wi-Fi.

Rádi se s vámi setkáme a poskytneme špičkový servis tak, aby se vaše práce stala radostí!

Vstup do všech workshopů a vzdělávacích programů zdarma

Včetně podrobných školení a speciálních seminářů – obraťte se, prosím, na správce svého účtu

 
Minimize
Forex

Ceny měn jsou velice nestále. A to je právě důvod, proč jsou tím nejpopulárnějším obchodním instrumentem. Měnový trh je největším trhem na světě. Pád jedné měny znamená růst jiné měny a vy tak můžete vydělat na kolísání kterékoli měny. I v dobách krize si můžete vybrat měnový pár, který vám vydělá.

Obchodní podmínky MT4

Obchodní podmínky MT5

Otevření účtu
CFD na akcie

Akcie jsou klasické nástroje pro investice, tradičně velmi oblíbené mezi velkými investory. Akciové trhy po celém světě drží obrovský počet akcií různých společností za účelem obchodování a umožnění investorům vydělat značné částky. V tomto případě však musí být počáteční kapitál vyšší než v případě Forexu. CFD na akcie poskytují příležitost vydělat na kolísání cen akcií a začít s obchodováním s CFD. V porovnání s akciovým trhem je od retailového investora požadována nižší částka peněz. Obchodováním s CFD využijete všechny výhody obchodování s akciemi, čímž se vám dále odkrývají další příležitosti.

Obchodní podmínky MT4

Otevření účtu
CFD na kovy

Drahé kovy vždy nesou dobrou hodnotu a poptávka po nich kolísá jen zcela výjimečně, a to i v době finanční krize. Investováním úspor do drahých kovů si můžete být jisti, že si během let uchovají svou hodnotu. A to je právě důvod proč se zlato nazývá bezpečným útočištěm pro investory, které zároveň nese vysokou užitkovost. Ani ceny zlata se však nevyhnou určitým výkyvům, což znamená, že na obchodování s ním lze vydělat. Obchodování CFD na zlato umožňuje vydělávat na zvýšení i snížení cen. Na rozdíl od fyzické koupě zlata pak CFD na zlato umožňuje téměř okamžitou reakci na pohyb tržních cen a vydělat tak v rámci několika vteřin. Další významnou výhodou samozřejmě je, že si nikde nemusíte ukládat zlaté pruty.

Obchodní podmínky MT4

Obchodní podmínky MT5

Otevření účtu
CFD na Crypto

Obchodní podmínky MT4

Otevření účtu
Minimize

Přečtěte si, prosím, naše podmínky našich VIP služeb.

K maximalizaci přizpůsobení našich stránek vašim potřebám využívá společnost TeleTrade na svých stránkách cookies. Pokračováním v procházení našeho webu nám udělujete s používáním cookies souhlas. Pokud s použitím nesouhlasíte, můžete kdykoli změnit nastavení svého prohlížeče. Více informací.

 • © 2011-2019 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

  TeleTrade-DJ International Consulting Ltd je registrována a sledována v souladu s EEA všech členských státech EU, provozuje v souladu s trhy finančních nástrojů (MiFID). Podívejte se prosím na následující odkaz pro další informace o naší registraci v ČR: Česká národní banka.

  TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd je registrována jako kyperská investiční společnost (CIF) pod registračním číslem HE272810 a je držitelem licence od Kyperské komise pro cenné papíry (CySEC) číslo 158/11.

  Společnost působí v souladu se Směrnicí o trzích finančních instrumentů (MiFID).

 • Informace na této webové stránce mají pouze informativní charakter. Všechny poskytované služby a informace jsme získali ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé. Společnost TeleTrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") a/nebo třetí strany poskytující informace poskytují služby a informace bez jakékoliv záruky. Použitím těchto informací a služeb souhlasíte s tím, že společnost TeleTrade neponese za žádných okolností odpovědnost, úplnou nebo částečnou, za jakékoliv ztráty nebo škody jakékoliv osoby nebo jakéhokoliv subjektu, které byly způsobeny takovými informacemi a službami.

 • TeleTrade spolupracuje se společností SafeCharge Limited, která je licencovaná instituce pro elektronický převod peněz a je regulována centrální bankou Kypru. Současně je hlavním členem MasterCard Europe a Visa Europe. Spolupracujeme také se společností Moneybookers, a Neteller, které nabízejí e-peněženky, které jsou schválené a regulované úřadem pro finanční dohled (FCA).

  Přečtěte si, prosím, naše kompletní Podmínky.

 • Pro maximalizaci pohodlí návštěvníků webových stránek společnost TeleTrade používá. Pokud budete pokračovat v prohlížení těchto stránek, souhlasíte s naším používáním cookies. Pokud nesouhlasíte, můžete kdykoliv změnit nastavení vašeho prohlížeče. Více informací

  TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd v současné době neposkytuje své služby obyvatelům nebo státním příslušníkům USA.

Spojte se s námi
Sociální sítě
On-line
konzultant
Žádost o
zpětné volání
Nahoře