Vyhledávání

Klientská podpora: (+357) 22314160

FX & CFD OBCHODOVÁNÍ NESE VYSOKOU MÍRU RIZIKA

Podpora

Jak se stát Masterem v TeleTrade Invest
Jak se napojit na Tradera v TeleTrade Invest
Jak nainstalovat MetaTrader (Windows a MacOS)
Jak otevřít nebo zavřít obchod v MetaTraderu
Nastavení Stop Loss a Take Profit v MetaTraderu
Otevření demo účtu v MetaTraderu
Změna hesla v Osobní kanceláři
Obnova hesla v Osobní kanceláři
Základy práce s terminálem MetaTrader 4
Co je to Forex?

Forex je mezinárodní trh, na kterém se realizují obchodní operace s měnami. Hlavními účastníky jsou centrální a velké komerční banky, finanční a investiční společnosti, ale i soukromé osoby. Denní obrat na devizovém trhu činí více než 5 bilionů dolarů, což je několikanásobně více než u jiných finančních trhů. Velký objem operací na Forexu zajišťuje jeho vysokou likviditu. Tento trh není vázán na konkrétní místo obchodování, jedná se tedy o virtuální tržiště, kde mohou účastníci obchodovat z libovolného místa ve světě.

 

Trh je otevřený 24 hodin denně, 5 dní v týdnu (pondělí až pátek). Obchodníci tedy mohou obchodovat kdykoli jim to vyhovuje. Ke své práci potřebují pouze počítač a připojení k internetu. Ke vstupu do obchodu na nákup nebo prodej různých měn v reálném čase slouží obchodní terminál.

Obchodní hodiny

Obchodní hodiny pro jednotlivé finanční instrumenty jsou k dispozici na webových stránkách společnosti a v obchodním terminálu („Specifikace“ pro každý finanční instrument). Pro zobrazení Specifikace v obchodním terminálu klikněte v okně „Trh“ pravým tlačítkem myši na vybraný finanční instrument a v rozbalovacím menu vyberte „Specifikace“.

Co je to pákový efekt?

Pákový efekt je poměr velikosti otevřené pozice a částky peněz na obchodním účtu, která je k otevření tohoto obchodu zapotřebí.

 

Pákový efekt umožňuje otevírat pozice za částky převyšující finanční prostředky na obchodním účtu. Řekněme, že máte 100 dolarů, díky pákovému efektu můžete otevřít obchodní pozici za 10.000 dolarů. Tedy pracujete s částkou 100 krát vyšší, než jsou vaše vlastní finanční prostředky. Pákový efekt je tedy v tomto případě 1:100.

Co je to swap?

Swap je operace, při které dochází k přenosu pozic do dalšího dne. Je uplatňován podle celosvětově uznávaného schématu SWAP TOMORROW NEXT. Transakce na Forexu jsou uzavírány za podmínek SPOT. To znamená, že pro všechny transakce uzavřené v běžný pracovní den musí být celá částka měny doručena za dva pracovní dny. Aby nedošlo k tomuto doručení, je třeba uskutečnit swapovou transakci (tj. uzavřít a znovu otevřít pozici za aktuální cenu), což umožňuje vyrovnání závazků stran.

 

U měny každé země stanoví její centrální banka úrokovou sazbu. V různých zemích jsou různé sazby a rozdíl může být velmi významný (například základní úroková sazba pro USD je několikrát vyšší než pro JPY). Když například realizujete obchod na koupi USD za JPY, dostanete měnu (USD) s vyšší úrokovou sazbou a na oplátku dáte jinou měnu (JPY) s menší sazbou. Minimální doba bankovního úvěru je jeden den a dokonce i za tak krátkou dobu banky účtují úroky z částky použité při vašem obchodu. V tomto příkladu, kdy jste si koupili USD za JPY, vám banka bude platit za každý den, kdy držíte tuto pozici. Naopak, pokud prodáte USD za JPY, budete platit vy bance za každý den, po který tuto pozici budete držet.

Jak spočítat požadavek na marži potřebný k otevření obchodu?

Pro FOREX instrumenty:

„objem v lotech * velikost kontraktu / pákový efekt * procento marže“

 

Pro CFD:

„objem v lotech * velikost kontraktu * tržní otevírací cena * procento marže“

 

Velikost kontraktu a procento marže můžete vidět v obchodním terminálu u každého instrumentu v části „Specifikace“.

Co je to úroveň marže?

„Úroveň marže“ je poměr „Prostředků“ na účtu k velikosti „Marže“ vyjádřený v procentech, kde

„Prostředky“ představují částku „Zůstatku“ plus „Pohyblivou část zisku / ztráty“,

„Marží“ se rozumí částka potřebná k otevření pozice.

(„Zůstatek“, „Prostředky“ a „Marže“ jsou vypočtené hodnoty a jsou zobrazeny v obchodním terminálu na záložce „Obchod“.)

 

Úroveň marže nám ukazuje, kolik procent je ponecháno před uzavřením účtu na tzv. Stop out. Tímto způsobem můžete sledovat aktuální rizika ztráty obchodů a případně jim zabránit. Tím, že můžete kontrolovat úroveň marže, můžete zabránit vynucenému uzavírání pozic na Stop out, tedy máte možnost pozice zavřít sami nebo doplnit účet finančními prostředky.

Co je součástí dostupné marže?

Při otevření obchodu se vám automaticky na obchodním účtu blokuje požadovaná marže pro jeho otevření. Zbývající volné prostředky, které můžete použít k otevírání dalších transakcí nebo k udržení stávajících jsou tzv. „volná marže“.

 

Volná marže se vypočítá takto:

 

„Zůstatek na účtu“ – „Marže“ + „Plovoucí zisk nebo ztráta“.

„Zůstatek“ znamená prostředky na účtu bez zohlednění otevřených pozic.

„Marží“ se rozumí částka blokovaná k otevření pozic.

Co je to bod? Jak vypočteme cenu jednoho bodu?

1 bod je minimální jednotka změny ceny – kotace instrumentu, například pro měnový pár EURUSD je hodnota jednoho pipu 0,000 01 a pro pár EURJPY je to 0,001.

 

Pro výpočet hodnoty jednoho bodu v amerických dolarech, platí následující vzorec:

(velikost kontraktu * loty * jeden bod) / kurz kotace k americkému dolaru

 

Poznámka: u některých kotací měnových párů, kde je na druhém místě americký dolar (např. GBPUSD), je pak v takovém případě kurz kotace k americkému dolaru roven 1. Při výpočtu hodnoty jednoho bodu pro křížové kotace je třeba brát kurz měny k USD a nikoli počítaný měnový pár.

 

Příklad výpočtu ceny bodu:

 

1. Měnový pár: GBPUSD

Velikost kontraktu: 100 000

Počet lotů: 1

Hodnota jednoho bodu = (100 000*0,00001)/1= 1 dolar

 

2. Měnový pár: USDCHF

Velikost kontraktu: 100 000

Počet lotů: 1

Kurs USDCHF: 0,95078

Hodnota jednoho bodu = (100 000*0,00001)/0,95078= 1,05 dolaru

 

3. Měnový pár: EURJPY

Velikost kontraktu: 100 000

Počet lotů: 1

Kurz USDJPY: 130,121

Hodnota jednoho bodu = (100 000*0,001)/130,121= 0,77 dolaru

Jaký je rozdíl mezi účty Standard a NDD?

Standard – je účet pro transakce s libovolnými finančními nástroji z produktové řady společnosti. Příkazy k obchodu jsou vypořádány technologií Instant Execution.

 

Technologie provádění příkazů Instant Execution neboli přesné provedení příkazu vám zaručuje realizaci objednávky za cenu odsouhlasenou klientem. V okamžiku, kdy klient zadá požadavek na cenu a ta se v požadavku klienta změní, obdrží klient novou cenu tzv. rekotaci. Provedení nevyřízených příkazů se většinou provádí za cenu stanovenou klientem, ale v obdobích s vysokou volatilitou (například v době uveřejnění makroekonomických zpráv) může dojít k uzavření obchodu za jiné ceny, protože v danou chvíli není na trhu protistrana.

 

NDD – je účet pro transakce s jakýmikoli finančními nástroji z produktové řady společnosti. Příkazy k obchodu jsou vypořádány technologií Market Execution.

 

Technologie provádění příkazů Market Execution neboli realizace na trhu, znamená provedení objednávky klienta za tržní cenu tj. cenu, která byla na trhu v okamžiku provedení objednávky. Vzhledem k tomu, že plnění příkazů je za tržních podmínek, je rychlost realizace požadavků klientů mnohem vyšší než u Instant Execution.

Kde můžete vidět spread měnových párů?

Spread je rozdíl mezi kupní cenou (Ask) a prodejní cenou (Bid), bráno z pohledu klienta ku platformě. Spread je pohyblivý. Aktuální hodnotu spreadu můžete vidět v obchodním terminálu v okně „Trh“. Pro zobrazení spreadů klikněte pravým tlačítkem myši kdekoli v okně „Trh“ a zaškrtněte v nabídce políčko „Spread“.

 

 

Aktuální hodnota spreadu pro každý finanční nástroj bude automaticky vypočtena a zobrazena ve sloupci „!“.

 

Jak otevřít a zavřít obchod?

Pro otevření obchodu je třeba dvakrát kliknout na zvolený měnový pár v okně „Terminál“. Následně se otevře okno „Pokyn“, kde zadáte objem obchodu a zvolíte operaci „Prodat“ nebo „Koupit“.

 

 

Chcete-li Pokyn zavřít, musíte v kartě „Obchod“ kliknout pravým tlačítkem myši na požadovaný Pokyn a vybrat operaci „Zavřít pokyn“.

 

Jak nastavím čekající pokyny?

Čekající pokyny Stop Loss a Take Profit v obchodním terminálu nastavíte následujícím způsobem:

 

1. při otevírání pozice

 

 

2. po otevření pozic

 

Chcete-li umístit příkaz Stop Loss a Také Profit do otevřené pozice, klikněte pravým tlačítkem myši na pokyn v kartě „Obchod“ a z otevřeného seznamu vyberte možnost „Změnit nebo smazat pokyn“.

 

 

Čekající pokyny Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop je možné také nastavit v okně „Pokyn“. Jako typ provedení je třeba zvolit „Čekající pokyn“ a z rozbalovacího seznamu zvolit požadovaný druh čekajícího pokynu.

 

Proč jsem ihned po otevření obchodu ve ztrátě?

Jakmile otevřete obchod, ztráta z transakce není nic jiného, než velikost spreadu. Velikost spreadu je závislá na likviditě: čím vyšší je spread, tím nižší je likvidita a naopak. Proto je spread při provádění operací s populárními měnovými páry malý, což znamená, že při otevření takového obchodu budete mít menší ztrátu.

Co je to GAP?

Gap je tak zvaná mezera kotací na obchodním grafu, která může nastat tehdy, když dojde k velmi rychlé změně ceny a na trhu nemusí být v tu chvíli nikdo, kdo by kótoval ceny. Mezera se projevuje jako silné ustřelení ceny v jakémkoliv směru, v důsledku čehož je potom vidět na grafu mezera mezi uzavíracími úrovněmi jednoho období a otevřením druhého období, kdy ceny na sebe plynule nenavazují. Rozdíl můžeme pozorovat pouze v grafu barovém nebo s japonskými svíčkami. Nejčastěji je vidět mezeru po víkendu, kdy je po skončení pátečního obchodování otevření pondělního dne velmi odlišné od předchozího dne, a to platí pro všechny měnové páry. Vypadá to jako přestávka v ceně. Díky tomu, že o víkendu je burza zavřená a banky, směnárny i firmy potřebují devizy, dochází k akumulaci objednávek na pondělí. Po víkendu je Forexový trh otevřen ostrým skokem v cenách měn, které se vytvářejí přes víkend, což nazýváme GAPem.

 

Gap nemusí nastat jen po víkendu, ale také na jednotlivých seancích. Jsou vyvolány důležitými zprávami, jako je zveřejnění HDP, inflace, nebo rozhodnutími o úrokových sazbách atd.

Co je to Trailing Stop a jak ho nastavit?

Trailing Stop je příkaz k uzavření pozice, který je automaticky měněn obchodním terminálem podle toho, jak jej klient nastaví. Trailing Stop je automatická změna uzavření pozice, která se mění (posouvá) s vývojem kurzu na trhu a klient tak může maximalizovat svůj zisk.

 

Stop Loss je zadán tak, aby minimalizoval ztráty v případě, že se cena finančního nástroje začala pohybovat nepříznivým směrem. Stop Loss lze ručně nastavit tak, aby bylo dosaženo bezztrátové transakce. Pro automatizaci tohoto procesu se používá Trailing Stop. Tento nástroj je obzvláště užitečný pro silné jednostranné pohyby cen nebo v případech, kdy nemůžeme sledovat vývoj na trhu.

 

Trailing Stop je vždy spojen s otevřenou pozicí a je prováděn v klientském terminálu, nikoliv na serveru jako Stop Loss. Chcete-li naistalovat Trailing Stop, musíte v okně „Terminál“ spustit stejný příkaz v kontextové nabídce otevřené pozice. Poté v otevřeném seznamu vyberte požadovanou vzdálenost mezi úrovní Stop Loss a aktuální cenou. Pro každou otevřenou pozici můžete nastavit pouze jeden Trailing Stop.

 

 

Po provedení této akce a s příchodem nových kotací terminál kontroluje, zda je otevřená pozice zisková. Jakmile se zisk v bodech rovná nebo je vyšší než zadaná úroveň, automaticky se vydá příkaz k instalaci příkazu Stop Loss. Úroveň příkazu je nastavena ve stanovené vzdálenosti od aktuální ceny. Dále, pokud se cena pohybuje s nárůstem ziskovosti pozice, Trailing Stop automaticky přemístí Stop Loss za cenu. Pokud se ziskovost pozice sníží, nedojde k žádné změně objednávky. V takovém případě dochází k automatickému fixování zisku. S každou automatickou úpravou příkazu Stop Loss dochází k záznamu v systémovém protokolu.

 

Pro zrušení příkazu Trailing Stop je třeba v okně „Terminál“ spustit stejný příkaz v kontextové nabídce otevřené pozice. Poté v seznamu, který se otevře, vyberte možnost „Zrušit“. Když je proveden příkaz „Zrušit vše“, jsou vypnuty Trailing Stopy všech otevřených pozic a čekajících pokynů.

 

Upozornění!

Trailing Stop je prováděn na klientském terminálu, nikoliv na serveru (jako Stop Loss nebo Take Profit). Proto když je terminál vypnutý, nebude Trailing Stop na rozdíl od zadaných příkazů fungovat. Při vypnutém terminálu může být proveden pouze Stop Loss vystavený Trailing Stopem.

Co je to S/L a T/P?

Čekající pokyny Stop Loss a Take Profit používané k zavření pozic jsou vždy vázány k otevřené pozici nebo na čekající pokyny k otevření pozice. V případě, že dojde na zavření pozice (libovolným způsobem) nebo byl změněn pokyn pro otevření pozice, jsou všechny čekající pokyny pro zavření této pozice automaticky odstraněny.

 

Čekající pokyn je pokyn k budoucí realizaci příkazu na obchodníkem definované ceně.

 

Čekající pokyn Take Profit se nastavuje na cenovou úroveň, na které je pozice automaticky zavřena a vybíráme zisk.

 

Čekající pokyn Stop Loss omezuje ztráty. Tento pokyn se umisťuje na cenovou úroveň, kde chceme automaticky vystoupit z pozice v případě, že obchod je ztrátový.

 

Čekací pokyny Stop Loss a Take Profit lze v obchodním terminálu nastavovat jak při otevírání pozice, tak i u pozice již otevřené.

 

Při zadávání pokynů musí být splněny následující podmínky:

 

1. příkaz Stop Loss pro krátkou pozici: aktuální tržní cena je cena Ask a pokyn by neměl být zadán na nižší cenovou úroveň, než je cena Ask plus hodnota stop úrovně pro tento instrument;

2. příkaz Take Profit pro krátkou pozici: aktuální tržní cena je cena Ask a pokyn by neměl být zadán na vyšší cenovou úroveň, než je cena Ask snížená o hodnotu stop úrovně pro tento instrument;

3. příkaz Stop Loss pro dlouhou pozici: aktuální tržní cena je cena Bid a pokyn by neměl být zadán na vyšší cenovou úroveň, než je cena Bid snížená o hodnotu stop úrovně pro tento instrument;

4. příkaz Take Profit pro dlouhou pozici: aktuální tržní cena je cena Bid a pokyn by neměl být zadán na nižší cenovou úroveň, než je cena Bid zvýšená o hodnotu stop úrovně pro tento instrument.

 

Úroveň stop je uvedena na internetových stránkách společnosti nebo v obchodním terminálu v části „Specifikace“ u každého finančního instrumentu.

 

Čekající pokyny najdete v okně „Pokyn“.

 

 

Chcete-li zadat čekající pokyn u otevřené pozice, klikněte pravým tlačítkem myši na pozici na záložce Obchod a v rozbalovacím seznamu vyberte možnost Upravit nebo odstranit pokyn.

 

Proč se cena v terminálu nehýbe?

Důvodem mohou být následující příčiny:

 

- není připojení k internetu;

- obchodní seance daného finančního instrumentu je zavřená;

- nejste přihlášeni do systému (pro přihlášení klikněte na „Soubor“ → „Přihlásit k Obchodnímu Účtu“ a vyplňte své přihlašovací údaje).

Jak zobrazit / skrýt okno „Terminál“?

Pokud se vám v obchodním terminálu přestane zobrazovat okno „Terminál“, stiskněte pro jeho obnovu klávesy CTRL+T. Stejná kombinace kláves okno rovněž skryje.

Kde lze najít zavřené obchody?

Obchodní pozice se po svém zavření zobrazuje na kartě „Historie účtu“ v okně „Terminál“. Pokud na záložce „Historie účtu“ kliknete pravým tlačítkem myši, zobrazí se vám následující nabídka:

 

• Celá historie – zobrazení historie účtu za celou dobu jeho existence.

• Poslední 3 měsíce – zobrazení historie účtu za poslední 3 měsíce.

• Poslední měsíc – zobrazení historie účtu za poslední měsíc.

• Jiné období – zobrazení historie podle uživatelského nastavení.

• Uložit jako podrobnou zprávu – uložení historie účtu ve formátu HTML.

Jak vyděláváme při otevření prodejní pozice?

Prodejní pozice (sell) se otevírá na základě očekávání poklesu měnového kurzu. Základním principem dosažení zisku při otevření sell pozice je tedy to, že prodáváme „drahé“ aktivum za stávající cenu a čekáme na pokles ceny aktiva, abychom jej po té nazpět vykoupili.

 

Pokud tedy očekáváte pokles cen, otevřete sell pozici. Jakmile cena klesne, vyděláváte.

Proč nebyl proveden čekající pokyn? Proč se neprovedl S/L a T/P, i když cena došla na jejich úroveň?

Grafy v obchodním terminálu stojí na cenách nabídek, s výjimkou grafu ticků v okně pokynu. V tomto okně se zobrazují současně dva grafy Ask a Bid.

 

Je třeba mít na paměti, že:

 

- příkazy Stop Loss a Take Profit pro pozici otevřenou na nákup budou provedeny v momentě, kdy aktuální tržní cena Bid dosáhne úrovně příkazu;

- příkazy Stop Loss a Take Profit pro pozici otevřenou na prodej budou provedeny v momentě, kdy aktuální tržní cena Ask dosáhne úrovně příkazu;

- příkazy Buy Limit a Buy Stop budou provedeny v momentě, kdy aktuální tržní cena Ask dosáhne úrovně příkazu;

- příkazy Sell Limit a Sell Stop budou provedeny v momentě, kdy aktuální tržní cena Bid dosáhne úrovně příkazu.

Co je to Spike a proč k němu dochází?

Spike je netržní kotace.

 

Důvodem pro vznik netržní kotace mohou být:

 

- technická chyba;

- jednotlivá transakce, zpravidla chybná, která prošla informačním systémem.

 

Například jeden z prodávajících otevřel prodejní pozici jedním lotem za cenu znatelně nižší (díky chybě), než je cena aktuální. Někdo z kupujících na tuto nabídku zareagoval a zmíněný lot koupil. Nikdo ovšem za tuto cenu nakupovat nemůže, ale obchod se s danou kotací dostal do systému.

 

Takovéto transakce na základě netržních kotací nejsou na reálných účtech realizovány. Pokud k jejich realizaci dojde, je celý obchod anulován a rovněž Spike je smazán z archivu kotací.

Jak doplnit prostředky na účet?

V Osobní kanceláři si můžete zvolit nejvhodnější způsob doplnění finančních prostředků na obchodní účet a rovněž se seznámit s podrobnostmi ohledně převodu finančních prostředků bankovním převodem. Z levého menu vyberte sekci Vklad / Výběr prostředků a zvolte položku „Vklad prostředků“. Z rozbalovací nabídky pak zvolte obchodní účet, na který chcete finanční prostředky převést.

Jak vybrat prostředky na kartu?

Pro výběr peněz na kartu musíte v Osobní kanceláři provést následující kroky:

 

1. v levém menu Vklad / Výběr prostředků zvolit položku „Výběr prostředků“

2. z rozbalovací nabídky vybrat příslušný obchodní účet

3. zvolit způsob výběru „Výběr na devizový účet“

4. vyplnit kolonky formuláře

5. odkliknutím tlačítka „Odeslat požadavek“ potvrdit operaci a odeslat ji ke zpracování.

 

Upozornění!

Při vyplňování řádku „Účet příjemce“ je nutné uvést číslo vašeho devizového účtu, nikoli číslo platební karty.

Jak přidat měnový pár do okna Trh?

Pro přidání dalšího měnového páru klikněte v okně „Terminál“ kamkoliv pravým tlačítkem myši a z rozbalovací nabídky vyberte položku „Symboly“.

 

 

Potom můžete:

 

1. 2x kliknout myší na vybraný měnový pár

nebo

2. 1 kliknout myší na zvolený měnový pár a zvolit možnost „Zobrazit“

 

 

Pokud je měnový pár žlutě zvýrazněn, bude se zobrazovat v okně „Terminál“

Jak obnovit účet z archivu?

Obchodní účty, na nichž během posledních 90 kalendářních dnů nedošlo k autorizaci, podléhají archivaci za současného zachování zůstatku finančních prostředků. Autorizace, obchodní operace ani převody finančních prostředků nejsou u archivovaných účtů možné. Obnova účtu z archivu se neprovádí. Historie archivovaného obchodního účtu je uložena v Osobní kanceláři. Jestliže máte na obchodním účtu, který se dostal do archivu, kladný zůstatek, je třeba otevřít nový obchodní účet v Osobní kanceláři a v sekci „Podpora“ odeslat žádost o převod finančních prostředků na tento nový obchodní účet.

Jak dlouho mohu mít demo účet?

Trvání demo účtu je neomezené, pokud se do svého účtu přihlásíte alespoň jednou za 10 dní.

Jak vložit Strategii do MetaTraderu
Základy technické analýzy
Převod prostředků v rámci uživatelského účtu
Vklad a výběr prostředků
Jak nahrát dokumenty do Osobní kanceláře
Jak změnit finanční páku
Jak nainstalovat obchodního robota
Registrace a správa Osobní kanceláře TeleTrade

K maximalizaci přizpůsobení našich stránek vašim potřebám využívá společnost TeleTrade na svých stránkách cookies. Pokračováním v procházení našeho webu nám udělujete s používáním cookies souhlas. Pokud s použitím nesouhlasíte, můžete kdykoli změnit nastavení svého prohlížeče. Více informací.

 • © 2011-2019 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

  TeleTrade-DJ International Consulting Ltd je registrována a sledována v souladu s EEA všech členských státech EU, provozuje v souladu s trhy finančních nástrojů (MiFID). Podívejte se prosím na následující odkaz pro další informace o naší registraci v ČR: Česká národní banka.

  TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd je registrována jako kyperská investiční společnost (CIF) pod registračním číslem HE272810 a je držitelem licence od Kyperské komise pro cenné papíry (CySEC) číslo 158/11.

  Společnost působí v souladu se Směrnicí o trzích finančních instrumentů (MiFID).

 • Informace na této webové stránce mají pouze informativní charakter. Všechny poskytované služby a informace jsme získali ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé. Společnost TeleTrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") a/nebo třetí strany poskytující informace poskytují služby a informace bez jakékoliv záruky. Použitím těchto informací a služeb souhlasíte s tím, že společnost TeleTrade neponese za žádných okolností odpovědnost, úplnou nebo částečnou, za jakékoliv ztráty nebo škody jakékoliv osoby nebo jakéhokoliv subjektu, které byly způsobeny takovými informacemi a službami.

 • TeleTrade spolupracuje se společností SafeCharge Limited, která je licencovaná instituce pro elektronický převod peněz a je regulována centrální bankou Kypru. Současně je hlavním členem MasterCard Europe a Visa Europe. Spolupracujeme také se společností Moneybookers, a Neteller, které nabízejí e-peněženky, které jsou schválené a regulované úřadem pro finanční dohled (FCA).

  Přečtěte si, prosím, naše kompletní Podmínky.

 • Pro maximalizaci pohodlí návštěvníků webových stránek společnost TeleTrade používá. Pokud budete pokračovat v prohlížení těchto stránek, souhlasíte s naším používáním cookies. Pokud nesouhlasíte, můžete kdykoliv změnit nastavení vašeho prohlížeče. Více informací

  TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd v současné době neposkytuje své služby obyvatelům nebo státním příslušníkům USA.

Spojte se s námi
Sociální sítě
On-line
konzultant
Žádost o
zpětné volání
Nahoře