Vyhledávání

Klientská podpora: (+357) 22314160

FX & CFD OBCHODOVÁNÍ NESE VYSOKOU MÍRU RIZIKA

Nápověda

 • Projekt „TeleTrade Invest“
 • Investor
 • Trader
 • Hodnocení
 • Co je to projekt „TeleTrade Invest“?

  Projekt "TeleTrade Invest" je služba poměrného kopírování obchodních operací z účtu Tradera na připojené účty Investorů. Jestliže je v průběhu vykazovaného období souhrnný výsledek transakcí kopírovaných na účet Investora kladný, pak obdrží Trader stanovenou provizi ze zisku.

 • Jak jsou kopírovány obchody Tradera?

  Obchodní transakce je kopírována na účet Investora ve chvíli, kdy Trader otevře nový obchod.

  Čekající pokyny se na účet Investora nekopírují. Ke kopírování obchodů Tradera, které jsou realizovány na základě čekajících pokynů, dochází v momentě, kdy jsou příslušné pokyny aktivovány.

  Objem kopírování obchodních operací Tradera je vypočítán na základě poměru mezi finančními prostředky Investora a Tradera:


  Objem obchodu Investora = Procento х Finanční prostředky Investora Finanční prostředky Tradera x Objem obchodu Tradera


  Finančními prostředky se rozumí zůstatek, nerealizovaný zisk / ztráta z otevřených obchodních pozic a případný úvěr, je-li společností poskytnut.

 • Může Investor zasahovat do transakcí kopírovaných z účtu Tradera?

  Ano, může. Pokud investor změní libovolný parametr (Stop Loss, Take Profit) otevřeného obchodu nebo provede částečné zavření pozice, pak transakce přechází pod kontrolu Investora.

  Přechod transakce pod kontrolu Investora znamená, že zavření této pozice nebude provedeno automaticky spolu se zavřením příslušného obchodu na účtu Tradera, proto Investor musí tuto transakci sledovat a uzavřít ji sám.

 • Proč je za každý ziskový obchod zkopírovaný na účet Investora účtována provize?

  Za každou ziskovou transakci zkopírovanou na účet Investora je účtována provize ve výši stanovené Traderem, a to s komentářem "cmsn lock". Tato provize je stržena z účtu Investora a je deponována na zvláštním depozitním účtu. Prostředky shromážděné na tomto depozitním účtu jsou v průběhu vzájemného vypořádání rozděleny mezi Tradera a Investora.

 • Co je to depozitní účet?

  Depozitní účet je zvláštní účet, kde jsou deponovány provize ze ziskových transakcí Tradera kopírovaných na účet Investora. Nastřádané provize se v rámci vzájemného vypořádání rozdělují mezi Investora a Tradera. Tento depozitní účet má za účel chránit zájmy jak Investora tak Tradera, kdy Investor nemůže vybírat finanční prostředky, které náleží Traderovi jako provize, a Trader nemůže obdržet větší provizi, než jaká odpovídá jeho souhrnným výsledkům za vykazované období.

 • Jak probíhá vzájemné vypořádání mezi Investorem a Traderem?

  Vzájemné vypořádání mezi Investorem a Traderem proběhne ve stanoveném období, pokud nejsou na účtu Investora otevřené replikované pozice.

  Odměna Tradera je součástí souhrnného zisku z kopírovaných transakcí na účtu Investora. Odměna Tradera je stržena z depozitního účtu a je připsána na Traderův obchodní účet s komentářem "cmsn from". Zbývající prostředky z depozitního účtu jsou vráceny na obchodní účet Investora s komentářem "cmsn return".

 • Co je to účet Investora?

  Účet Investora je obchodní účet vedený u společnosti TeleTrade, který je zaregistrován ve službě "TeleTrade Invest" pod statusem účet Investora.

 • Jak otevřít účet Investora?

  Pro otevření účtu Investora je třeba:

  • Zaregistrovat Osobní kancelář a otevřít u společnosti TeleTrade obchodní účet.
  • V sekci "Investice" zvolit položku "TeleTrade Invest".
  • Zvolit obchodní účet, který je třeba zaregistrovat jako účet Investora.
  • Potvrdit příslušným tlačítkem status "Investor" u obchodního účtu.
 • Jak připojit účet Investora k účtu Tradera?

  Pro připojení účtu Investora na účet Tradera je třeba učinit následující kroky:

  • V Osobní kanceláři v sekci "Investice" zvolte položku "TeleTrade Invest".
  • Vyberte obchodní účet, který chcete na Tradera napojit.
   Pokud je to vyžadováno, musíte účtu přiřadit status "Investor".
  • Potvrdit tlačítkem "Připojit Tradera".
  • V okně, které se otevře, vyplňte do kolonky "Trader Contract / Nickname" požadované údaje Tradera: číslo smlouvy nebo jeho nick (přezdívku).
  • Potvrďte tlačítkem "Najít" .
  • Přečtěte si informace o Traderovi a jeho provizních podmínkách a klikněte na tlačítko "Další".
  • V následujícím okně zadejte procento kopírování transakcí a klikněte na tlačítko "Potvrdit".
 • Jak odpojit účet Investora od účtu Tradera?

  Pro odpojení účtu Investora od účtu Tradera je třeba učinit následující kroky:

  • V Osobní kanceláři v sekci "Investice" zvolte položku "TeleTrade Invest".
  • Vyberte obchodní účet, který chcete od Tradera odpojit.
  • Klikněte na tlačítko "Odpojit Tradera" a v následujícím okně potvrďte svou volbu.
 • Proč lze účet Investora napojit jen na jednoho Tradera?

  Z důvodu maximální finanční transparentnosti spolupráce mezi Investorem a Traderem v rámci projektu "TeleTrade Invest" lze účet jednoho Investora připojit pouze k jednomu účtu Tradera. Chcete-li si sestavit portfolio Traderů, doporučujeme otevřít několik investorských účtů a každý z nich připojit k příslušnému Traderovi.

 • Co je to účet Tradera?

  Účet Tradera je speciální účet zaregistrovaný u společnosti TeleTrade v rámci projektu TeleTrade Invest jako poskytovatel obchodních signálů Tradera.

 • Jaký musí být minimální vlastní kapitál Tradera?

  Z důvodu ochrany zájmů Investora musí být částka vlastních finančních prostředků na účtu Tradera minimálně 2.000 USD.

 • Jak otevřít účet Tradera u společnosti TeleTrade?

  Pro otevření účtu Tradera je třeba provést následující:

  • Zaregistrovat Osobní kancelář a otevřít u společnosti TeleTrade obchodní účet.
  • Vložit finanční prostředky ve výši minimálně 2.000 USD.
  • V sekci "Investice" zvolit položku "TeleTrade Invest".
  • Zaregistrovat obchodní účet jako účet Tradera a volbu potvrdit příslušným tlačítkem.
  • Vyplnit profil Tradera a profil účtu.
 • Jak se počítá ziskovost Tradera?

  Ziskovost Tradera se počítá na základě denní změny stavu účtu. Do výpočtu ziskovosti nejsou zahrnuty žádné otevřené transakce. To znamená, že údaje o výnosu odrážejí pouze výsledek obchodních operací Tradera.

 • Co je to volatilita denního výnosu?

  Volatilita denního výnosu je hodnota odrážející velikost denních výkyvů výnosu vzhledem k jeho průměrné výši. Kolísavá ziskovost představuje riziko. Vysoké výkyvy znamenají vysokou rizikovost.

 • Co je to parametr rizika?

  Riziko je normalizovaným ukazatelem výkyvů denního výnosu za posledních 14 obchodních dnů. Pokud je tento ukazatel vysoký (5), lze u Tradera předpokládat vysokou fluktuaci ziskovosti, tj. používá agresivní obchodní strategie. Nízký indikátor (1) znamená, že strategie obchodníka je konzervativní.

 • Co je to Drawdown?

  Aktuální Drawdown je hodnota, která charakterizuje současný stav obchodního účtu (ziskovost) vzhledem k jeho historickému maximálnímu výnosu.

  Maximální Drawdown je hodnota charakterizující maximální pokles výnosů vzhledem k předchozímu lokálnímu maximu, kterého bylo dosaženo za celou historii účtu Tradera.

 • Co je to faktor zotavení?

  Faktor zotavení charakterizuje výsledky Tradera a vypočítává se jako poměr aktuálního výnosu k maximálnímu Drawdownu. Faktor zotavení ukazuje, o kolik výnos přesahuje maximální Drawdown. Porovnáváme-li dva Tradery se stejným výnosem, bude lepší ten, který má vyšší koeficient zotavení, protože jeho ziskovost byla dosažena s menším Drawdownem.

 • Co je to Sharpeho koeficient?

  Sharpeho koeficient charakterizuje výsledky Tradera a počítá se jako poměr výnosu k volatilitě (kolísavosti) výnosu. Kolísání výnosů představuje riziko. Vysoká kolísavost je vysoce riziková a musí přinášet vysoké příjmy. Srovnáváte-li dva Tradery se stejným výnosem, lepší bude ten s vyšším Sharpeho koeficientem - jeho ziskovost byla dosažena s nejmenším rizikem.

K maximalizaci přizpůsobení našich stránek vašim potřebám využívá společnost TeleTrade na svých stránkách cookies. Pokračováním v procházení našeho webu nám udělujete s používáním cookies souhlas. Pokud s použitím nesouhlasíte, můžete kdykoli změnit nastavení svého prohlížeče. Více informací.

 • © 2011-2019 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

  TeleTrade-DJ International Consulting Ltd je registrována a sledována v souladu s EEA všech členských státech EU, provozuje v souladu s trhy finančních nástrojů (MiFID). Podívejte se prosím na následující odkaz pro další informace o naší registraci v ČR: Česká národní banka.

  TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd je registrována jako kyperská investiční společnost (CIF) pod registračním číslem HE272810 a je držitelem licence od Kyperské komise pro cenné papíry (CySEC) číslo 158/11.

  Společnost působí v souladu se Směrnicí o trzích finančních instrumentů (MiFID).

 • Informace na této webové stránce mají pouze informativní charakter. Všechny poskytované služby a informace jsme získali ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé. Společnost TeleTrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") a/nebo třetí strany poskytující informace poskytují služby a informace bez jakékoliv záruky. Použitím těchto informací a služeb souhlasíte s tím, že společnost TeleTrade neponese za žádných okolností odpovědnost, úplnou nebo částečnou, za jakékoliv ztráty nebo škody jakékoliv osoby nebo jakéhokoliv subjektu, které byly způsobeny takovými informacemi a službami.

 • TeleTrade spolupracuje se společností SafeCharge Limited, která je licencovaná instituce pro elektronický převod peněz a je regulována centrální bankou Kypru. Současně je hlavním členem MasterCard Europe a Visa Europe. Spolupracujeme také se společností Moneybookers, a Neteller, které nabízejí e-peněženky, které jsou schválené a regulované úřadem pro finanční dohled (FCA).

  Přečtěte si, prosím, naše kompletní Podmínky.

 • Pro maximalizaci pohodlí návštěvníků webových stránek společnost TeleTrade používá. Pokud budete pokračovat v prohlížení těchto stránek, souhlasíte s naším používáním cookies. Pokud nesouhlasíte, můžete kdykoliv změnit nastavení vašeho prohlížeče. Více informací

  TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd v současné době neposkytuje své služby obyvatelům nebo státním příslušníkům USA.

Spojte se s námi
Sociální sítě
On-line
konzultant
Žádost o
zpětné volání
Nahoře